<div align="center"> <h1>PONIEMIECKIE BUNKRY I FORTYFIKACJE Z CZASÓW II-GIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ</h1> <h3></h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://213.25.211.27/dukat/" rel="nofollow">http://213.25.211.27/dukat/</a></p> </div>